krb SET BSO 01

BSO 01 BRUNNER systémová akumulačná pec                                                     Krby kachle pece
Kompaktný  akumulačný set krb  BRUNNER BSO 01

Akumulačný krb BSO 01  je  moderný Nemecký výrobok firmy BRUNNER, ide o komplexný systém kompaktného akumulačného krbu s kombináciou sálavého/ teplovzdušného vykurovania. Akumulačný krb má moderný nadčasový dizajn  z pohľadového betónu, vhodný do akéhokoľvek interiéru. Povrch krbu sa môže v prípade záujmu povrchovo upravovať kreatívnou omietkou.   Ide tak o vykurovací spotrebič zvlášť  pre moderné stavby nízkoenergetické   domy (NED) . Pec BSO pre svoj rýchly nábeh do prevádzkovej teploty sa veľmi hodí do víkendových domov chát apartmánov kancelárii dielní a pod..        

Krbová  vložka BRUNNER HKD 2.2 ponúka výhody modernej spaľovacej komory. Do ohniska je privádzaný ako primárny vzduch nutný pre rozhorenie dávky paliva  splyňovaní , tak i sekundárny vzduch určený ku spaľovaniu plynnej zložky dreva.  Sekundárny vzduch je privádzaný v dvoch rôznych výškach tak, aby dochádzalo k dokonalejšiemu premiešaniu kyslíka a jeho reakcii  s uvoľnenými prchavými uhľovodíkmi. Sekundár je vedený v plášti pecovej vložky tak, aby bol predhriaty na vysokú teplotu a tým bola dosiahnutá maximálna možná účinnosť spaľovania dreva. Výsledkom je vysoká účinnosť spotrebiča, šetrenie paliva,  čisté presklenie a minimálna produkcia plynných a tuhých  škodlivých emisii.                

Akumulačný výmenník je konštruovaný ako plynulý šamotový ťah v robustnej šamotovej dvojplášťovej  skrini. Vďaka kombinácií týchto materiálov sú jeho akumulačné schopnosti veľmi vysoké a to pri stálom rýchlom štartovaniu ( rozkúreniu ) – celá sústava je na prevádzkovej teplote už v priebehu prvého spaľovacieho cyklu.   Vďaka systémovému riešeniu krbu  sú eliminované straty spôsobené vzájomnou kompatibilitou výroku. 


Technické parametre BSO 01