krb SET BSO 03

BSO 03 BRUNNER  systémová akumulačná  pec                                               Krby kachle pece


Kompaktný set  BRUNNER BSO 03

Akumulačný krb BSO 03  je  moderný Nemecký výrobok firmy BRUNNER, ide o komplexný systém kompaktného akumulačného krbu s kombináciou sálavého/ teplovzdušného vykurovania. Akumulačný krb má moderný nadčasový dizajn  z pohľadového betónu, vhodný do akéhokoľvek interiéru. Povrch krbu sa môže v prípade záujmu povrchovo upravovať kreatívnou omietkou.   Ide tak o vykurovací spotrebič zvlášť  pre moderné stavby nízkoenergetické   domy (NED) . Pec BSO pre svoj rýchly nábeh do prevádzkovej teploty sa veľmi hodí do víkendových domov chát apartmánov kancelárii dielní a pod..        

Krbová  vložka BRUNNER HKD 2.2 ponúka výhody modernej spaľovacej komory. Do ohniska je privádzaný ako primárny vzduch nutný pre rozhorenie dávky paliva  splyňovaní , tak i sekundárny vzduch určený ku spaľovaniu plynnej zložky dreva.  Sekundárny vzduch je privádzaný v dvoch rôznych výškach tak, aby dochádzalo k dokonalejšiemu premiešaniu kyslíka a jeho reakcii  s uvoľnenými prchavými uhľovodíkmi. Sekundár je vedený v plášti pecovej vložky tak, aby bol predhriaty na vysokú teplotu a tým bola dosiahnutá maximálna možná účinnosť spaľovania dreva. Výsledkom je vysoká účinnosť spotrebiča, šetrenie paliva,  čisté presklenie a minimálna produkcia plynných a tuhých  škodlivých emisii.                

Akumulačný výmenník je konštruovaný ako plynulý šamotový ťah v robustnej šamotovej dvojplášťovej  skrini. Vďaka kombinácií týchto materiálov sú jeho akumulačné schopnosti veľmi vysoké a to pri stálom rýchlom štartovaniu ( rozkúreniu ) – celá sústava je na prevádzkovej teplote už v priebehu prvého spaľovacieho cyklu.   Vďaka systémovému riešeniu krbu  sú eliminované straty spôsobené vzájomnou kompatibilitou výroku. 


 

Technické parametre BSO 03                                                

             

                                                                                               Krby  kachle pece


                                                                                               Krby  kachle pece


                                                                                              Krby  kachle pece


Rez BSO 03                                                                           Krby  kachle pece


Rez BSO 03                                                                            Krby  kachle pece


Akumulačný výmenník je konštruovaný ako plynulý šamotový ťah v robustnej šamotovej dvoj plášťovej  skrini. Vďaka kombinácií týchto materiálov sú jeho akumulačné schopnosti veľmi vysoké a to pri   stálom rýchlom štartovaniu ( rozakúreniu ) – celá sústava je na prevádzkovej teplote už v priebehu prvého spaľovacieho cyklu.   Vďaka systémovému riešeniu pece  sú eliminované straty spôsobené vzájomnou kompatibilitou výroku. Rez BSO 03                                                                           Krby  kachle pece                                                                                               Krby  kachle pece


Pecová  vložka BRUNNER HKD 2.2                                                            Krby  kachle pece


Pecová  vložka BRUNNER HKD 2.2                                                          Krby  kachle pece

Pecová  vložka BRUNNER HKD 2.2 ponúka výhody modernej spaľovacej komory. Do ohniska je privádzaný ako primárny vzduch nutný pre rozhorenie dávky paliva  splyňovaní , tak i sekundárny vzduch určený ku spaľovaniu plynnej zložky dreva.  Sekundárny vzduch je privádzaný v dvoch rôznych výškach tak, aby dochádzalo k dokonalejšiemu premiešaniu kyslíka a jeho reakcii  s uvoľnenými prchavými uhľovodíkmi. Sekundár je vedený v plášti pecovej vložky tak, aby bol predhriaty na vysokú teplotu a tým bola dosiahnutá maximálna možná účinnosť spaľovania dreva. Výsledkom je vysoká účinnosť spotrebiča, šetrenie paliva,  čisté presklenie a minimálna produkcia plynných a tuhých  škodlivých emisii.                


BSO 03                                                                                     Krby  kachle pece


BSO 03                                                                                  Krby  kachle pece                                                             
Pec má moderný nadčasový dizajn  z pohľadového betónu, vhodný do akéhokoľvek interiéru. Povrch pece sa môže v prípade záujmu povrchovo upravovať kreatívnou omietkou.   Ide tak o vykurovací spotrebič zvlášť  pre moderné stavby nízkoenergetické   domy (NED) . Pec BSO pre svoj rýchly nábeh do prevádzkovej teploty sa veľmi hodí do víkendových domov chát apartmánov kancelárii dielní a pod...

 

BSO 03                                                                                    Krby  kachle pece


BSO 03                                                                                     Krby  kachle pece