krby Teplovodné 


ponúkame: Odborné poradenstvo - 3D návrhy - Realizácie - Servis

            Produkty a služby KRBYGARANT


Pôsobivý pohľad na oheň ktorý vykuruje celý dom                                                           OHEŇ A DIZAJN  


                                                       Späť na OBSAH PRODUKTY >> TU

TEPLOVODNÉ KRBY  


V súčasnej dobe pravdepodobné nenájdete produkt s takou  expanziou na trhu  ako je teplovodný krb. Je vhodný do trvalo obývaných priestorov na pravidelné kúrenie celého domu.

Teplovodný krb dokáže skĺbiť krásu horenia  s centrálnym vykurovaním vášho domu. Využíva ústredné teplovodné kúrenie primárneho vykurovania a týmto spôsobom pokrýva tepelné straty celého domu. Dnešné moderné spotrebiče je možno prevádzkovať s vysokou účinnosťou nad 80% s nádherným  pohľadom na oheň.     

Teplovodný krb poskytuje zdroj tepla pre vykurovanie celého domu a ohrev teplej úžitkovej vody. Horúce spaliny predávajú teplo do teplotného výmenníka v krbovej vložke.

Voda   s teplotného výmenníka ohriata na 70-80°C putuje z teplovodnej krbovej vložky do akumulačnej nádrže. V akumulačnej nádrži sa teplo primárne okamžite využíva na priamy ohrev domu a sekundárne prebytok vyrobenej tepelnej energie  sa  ukladá  v akumulačnej nádrži . Keď v krbovej vložke prestaneme kúriť vyrábať tepelnú energiu  na akumulované  teplo v akumulačnej nádrží preberá rolu vykurovacieho spotrebiča začne odovzdávať na akumulovanú tepelnú energiu k zahriatiu radiátorov, podlahového kúrenia a ohrevu teplej úžitkovej vody.


Výhody teplovodného krbu:

+ teplo  vieme využiť k ohrevu ľubovoľné vzdialených miestnosti , čo nedosiahneme žiadnym iným spotrebičom ako je pec alebo krb

+  teplo odoberáme s akumulačnej nádrže postupne podľa  potreby len toľko koľko je v danom okamžiku potrebné – vysoká hospodárnosť s teplom

+  Na akumulované teplo v akumulačnej nádrže dobu jeho odovzdávania vieme  ak to podmienky vyžadujú  primerane  aj predlžiť podľa potreby ( vieme tepelnú energiu skladovať)

+ vykurované miestnosti pomocou termostatických ventilov  odoberajú vždy iba toľko tepla koľko v danom okamžiku potrebuje – vysoká hospodárnosť s teplom

+ v každom okamžiku zabezpečujeme tepelnú pohodu a hygienu    vykurovaných  miestnosti s presne nastavenou teplotou miestnosti      

+ využívame úž jestvujúcu vykurovaciu jednotku primárneho ústredného kúrenia ktorá je úž k dispozícii 

+ teplovodný krb je vhodný  ideálny vykurovací spotrebič aj pre nízko energetické domy    

+ kreativita dizajnu skoro bez obmedzenia    

+ komfortné prikladanie paliva do krbovej vložky plným výkonom.  
Prečo táto forma vykurovania?

Jednoznačne je to spôsob ako vykurovať celý dom alebo podporiť centrálne kúrenie ktoré je už dispozícií. Krb s teplovodným výmenníkom možno umiestniť do obývacieho priestoru a vzdialenejšie miestnosti sa potom vykurujú pomocou vykurovacích telies. Dodávateľ energie je ohnisko krbu ktoré vysokokvalitne spaľuje drevo s nízkymi emisiami.Základný predpoklad pre správne a efektívne prevádzkovanie teplovodného krbu

Je správny výber krbovej vložky. Na trhu je veľmi veľa teplovodných krbových vložiek rôznej kvality. Ak vezmeme v úvahu že krb stojí v našom osobnom čistom prostredí v obývacej hale a že okrem toho že nám má vysoko efektívne spracovávať drevo v tepelnú energiu potrebuje mať ešte vlastnosť krbu pre  komfortnú obsluhu a  krásny pohľad na oheň. Tieto vlastnosti získame len kvalitnou krbovou vložkou.          


 Do poručujeme teplovodné krbové vložky

www.HOXTER.eu

www.bef.sk  


Odbornosť 

„Činnosť je dobrá ak ma spôsobilosť “

Tento citát je obzvlášť aktuálny pri výstavbe teplovodného krbu. Prosperita a úžitok  diela sa odvíja od odborné navrhnutého projektu vnútorných technických časti diela  a ich odbornej montáže a  výstavby. 


REFERENCIA - Know-How Krbygarant  >> TU

 


Spracovanie 3D vizualizácie a návrhov

Priestorové riešenie Vášho krbu či joho vybavenie Vám ponúkame formou počítačového návrhu  3D vizualizácie.  Takto si môžete optimalizovať a  rozvrhnúť rozmiestnenie krbu a upraviť si ho podľa svojich predstav.


3D vizualizácie galéria Krbygarant >> viac TU  


Inšpirácia teplovodné krby: